Τετάρτη, 25 Φεβρουάριος 2015 11:46

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΑΡΩΝ ΨΑΡΙΩΝ “ECONET” - Κωδικός Έργου: 11SYN_3_1663 / ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Η πιο ευάλωτη περίοδος στη ζωή των ψαριών είναι η περίοδος από το αυγό στο γόνο όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού χάνεται στη διαδρομή, λόγω της φυσικής θνησιμότητας. Αν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να μειώσουμε τη φυσική θνησιμότητα, οι συνέπειες για τους ιχθυοπληθυσμούς και την αλιεία θα είναι καταλυτικές.

Η κεντρική ιδέα του έργου ECONET είναι να δημιουργήσει:

  • Φθηνές
  • Απλές στην κατασκευή και
  • Εύκολες στην εγκατάσταση συσκευές

που θα μπορούσαν να προσφέρουν τα ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα με τις συμβατικές εφαρμογές στην ανάταξη των αποθεμάτων ψαριών. Αντί για μπετόν, μέταλλα, ξύλο ή άλλο υλικό προτείνεται η χρήση των διχτυών. Τα ορθογώνια δίχτυα δίνουν τη δυνατότητα να κατασκευαστούν τρισδιάστατες δομές που μπορούν να προσφέρουν καταφύγιο και τροφή σε πολλά είδη ψαριών στη νεανική φάση της ζωής τους. Όταν το δίχτυ ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο τοποθετηθεί στη θάλασσα, ξεκινά αμέσως μετά η διαδικασία ανάπτυξης θαλάσσιας ζωής στην επιφάνειά του. Σταδιακά, η γυμνή κατασκευή εποικίζεται και δημιουργείται ένας νέος βιότοπος που μπορεί να προσφέρει καταφύγιο και ένα νέο τροφικό πλέγμα. Αυτοί είναι οι παράγοντες που προσελκύουν τα ψάρια.

Αν καταφέρουμε να τροποποιήσουμε τα χαρακτηριστικά αυτού του βιότοπου, προκειμένου να μπορέσει να παράσχει προστασία σε νεαρά ψάρια, με τη χρήση των συσκευών ΕCONET, τότε έχουμε δημιουργήσει ένα ενδιαίτημα που θα υποστηρίξει τα ψάρια ανάμεσα στην πελαγική φάση των ειδών και στην οριστική εγκατάστασή τους.