Δραστηριότητες-Υπηρεσίες

Η ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε έχει εκπονήσει μελέτες για πολλούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας και οι εξωτερικοί συνεργάτες της Τεχνικοί, Οικονομικοί και Νομικοί Σύμβουλοι, έχουν μια έμπιστη και φιλική συνεργασία με τους επενδυτές.

Η εταιρεία σήμερα δραστηριοποιείται στα παρακάτω:

Τμήμα Συμβούλων Μελετών

Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης