Έρευνα και Ανάπτυξη

Είναι ισχυρή πεποίθηση της εταιρείας μας ότι τον πιο σημαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, είναι η συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο, καθώς και ενσωμάτωσης αυτής της γνώσης και εμπειρίας στο έργο μας, προς όφελος των πελατών και των συνεργατών μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε. επενδύει συνεχώς στην έρευνα και την ανάπτυξη καθώς και σε σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της σχέσης κόστους/απόδοσης.

Επιπλέον η ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε., όντας προσανατολισμένη στην έρευνα και την γνώση, βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση συνεργατών, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, για την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, στο πλαίσιο θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, διαχειριστικά σχέδια περιοχών, ολοκληρωμένη ανάπτυξη παράκτιας ζώνης, χωροταξικό σχεδιασμό, υδατοκαλλιέργεια, αλιεία, κλιματική αλλαγή, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αγροτουρισμό κ.α.

  • Πρόγραμμα ECONET – Ανάπτυξη Συσκευών Προστασίας Νεαρών Ψαριών (Έρευνα για καινοτόμες μεθόδους).
  • Πρόγραμμα DiscardLess – Strategies for the gradual elimination of discards in European fisheries (Έρευνα για εφαρμογές μείωσης των απορριπτόμενων αλιευμάτων και μεταφορά και ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησής τους).
  • Προσδιορισμός της βέλτιστης μορφολογίας της τσιπούρας, ανάπτυξη σύγχρονων μορφομετρικών εργαλείων και έλεγχος της γενετικής τους βάσης για την ενσωμάτωση του σχήματος σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης.
  • Βελτιστοποίηση διαχείρισης της διατροφής μέσω χρήσης συστημάτων βιντεο – απεικόνισης στις Ελληνικές Θαλασσοκαλλιέργειες.