ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σχεδιασμός συστημάτων και εκπόνηση μελετών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

  • Περιβαλλοντικές Εκθέσεις.
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  • Επενδυτικά Σχέδια για ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο.