Ψηφίστηκε στις 29 Αυγούστου 2014 και δημοσιεύθηκε ο ν.4282 (ΦΕΚ 182 Α’/29.8.2014) «Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις»

Με το νόμο αυτό καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο του τομέα των υδατοκαλλιεργειών, ως προς την παραχώρηση χρήσης θαλάσσιας και λιμναίας υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας η οποία μπορεί να εγκαθίσταται σε υδάτινη ή σε χερσαία έκταση.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2014

Κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή, μετά από εκτενή διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών.

Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου επιχειρείται ουσιαστική παρέμβαση στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, καθώς οι μέχρι σήμερα νομοθετικές ρυθμίσεις δεν προέβλεπαν επαρκώς τις προϋποθέσεις, για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κλάδου και τις κατευθύνσεις για το μελλοντικό προσανατολισμό ανάπτυξης και καινοτομίας, για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της αλιευτικής παραγωγής της χώρας. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στηριζόταν σε νομοθετήματα (Νόμους, ΚΥΑ, ΥΑ κλπ.) και εγκυκλίους, τα οποία είναι αποσπασματικά και συχνά δημιουργούσαν ασάφειες ή και συγκρούσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις για την έκδοση μιας άδειας ενδέχεται να εμπλέκονται 15 διαφορετικές υπηρεσίες.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014

Νέες προσκλήσεις για ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να καταθέσουν πρόταση για να ενταχθούν στα προγράμματα των Υδατοκαλλιεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιος Καρασμάνης.

Ειδικότερα για το μέτρο:

  • των Υδατοκαλλιεργειών, η πρόσκληση αφορά επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 10.350.000 ευρώ, σχετικά με δράσεις για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων, την μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων και την αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς σταθμούς, με ημερομηνία έναρξης της ανοιχτής πρόσκλησης από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

image

Πηγή: imerisia.gr

Αυξημένα κατά 87% είναι τα κονδύλια που θα διατεθούν στον αλιευτικό τομέα της χώρας μας την επταετία 2014-2020, σε σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με το νέο κοινοτικό κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, που υιοθετήθηκε επί ελληνικής προεδρίας.

Ευρεση στα νεα

Εισοδος