Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 15:54

Ψηφίστηκε στις 29 Αυγούστου 2014 ο νόμος «Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις»

Ψηφίστηκε στις 29 Αυγούστου 2014 και δημοσιεύθηκε ο ν.4282 (ΦΕΚ 182 Α’/29.8.2014) «Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις»

Με το νόμο αυτό καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο του τομέα των υδατοκαλλιεργειών, ως προς την παραχώρηση χρήσης θαλάσσιας και λιμναίας υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας η οποία μπορεί να εγκαθίσταται σε υδάτινη ή σε χερσαία έκταση.

Ευρεση στα νεα

Εισοδος