Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018 13:20

Ψηφίστηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 4546 : “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις’

Ακολουθήστε το παρακάτω σύνδεσμο για τη λήψη του αρχείου.

Ευρεση στα νεα

Εισοδος