Προσδιορισμός της βέλτιστης μορφολογίας της τσιπούρας

Προσδιορισμός της βέλτιστης μορφολογίας της τσιπούρας, ανάπτυξη σύγχρονων μορφομετρικών εργαλείων και έλεγχος της γενετικής τους βάσης για την ενσωμάτωση του σχήματος σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης, Πανεπιστήμιο Πατρών (πρώην ΤΕ Δυτικής Ελλάδας), 11 Νοεμβρίου 2015, Μεσολόγγι, Ελλάδα.