Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2018: Η Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια ως Βασικός Πυλώνας Ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας.

Η ορθολογική και ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2018, Ξενοδοχείο Domotel Kastri, 22-23 Ιουνίου 2018, Αθήνα, Ελλάδα.