Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός και οι προκλήσεις μέχρι το 2030: REAL.GR

Οι στόχοι και οι προσκλήσεις έως το 2030 και ο Χωροταξικός Σχεδιασμός, ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της χώρας μας συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του τρίτου πάνελ του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την…

Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022: Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός και οι προκλήσεις μέχρι το 2030: ENIKOS.GR

Οι στόχοι και οι προσκλήσεις έως το 2030 και ο Χωροταξικός Σχεδιασμός, ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της χώρας μας συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του τρίτου πάνελ του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό…

2ο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2021

Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας – «2021/2027: Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και τα κρίσιμα ορόσημα» Συμμετοχή Η Ιωάννα Αργυρού στην ενότητα ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ: ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Επίσης μπορείτε να δείτε τις ιστοσελίδες: aquaculture.gr 2ο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2021: Ο χωροταξικός σχεδιασμός και οι προκλήσεις για μία βιώσιμη ανάπτυξη και τα βίντεο: Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2021 – Άνοιγμα Συνεδρίου / Χαιρετισμοί Συνέντευξη Υπουργού…

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Έργα

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για Πλωτή Μονάδα Ιχθυοκαλλιέργειας στην θέση Όρμος Σταματά, νήσου Σερίφου Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (Πελάτης: ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.) Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Ιχθυογεννητικό Σταθμό στη θέση Παλιόβαρκα, Αμβρακικού Κόλπου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Πελάτης: ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.) Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για Πλωτή…

Διαχειριστικά Σχέδια

Αμμοληψίες στον ποταμό Αξιό Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου για τον καθορισμό θέσεων απόληψης φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού Αξιού στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Κεντρική Μακεδονία. (Πελάτης: ΚΥΒΟΣ ΕΠΕ, ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΑΠ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΑΘ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΘ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.). Collaborative Ecosystem Management COLECOMAN: COLaborative ECOsystem MANagement. Δράσεις Προετοιμασίας…

Έργα του Τομέα των Υδατοκαλλιεργειών

Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 1Photo 2Photo 3 Καθορισμός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στη Νήσο Οξειά Στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Οξειάς και των δυτικών ακτών του λόφου Κουτσιλάρη, στην Δυτική Ελλάδα. (Πελάτης: ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ Ι.Κ.Ε.). Καθορισμός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών…

Έργα στον τομέα της Αλιείας

Συσκευές Προστασίας Νεαρών Ψαριών ECONET είναι το ακρωνύμιο του έργου «Συσκευές Προστασίας Νεαρών Ψαριών». Το έργο ECO-NET είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) – Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, του Πανεπιστήμιου Κρήτης – Τμήμα Βιολογίας, της εταιρείας ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ και της εταιρείας ΝΑΥΣ, με στόχο την ανταπόκριση στη…