Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Έργα

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για Πλωτή Μονάδα Ιχθυοκαλλιέργειας στην θέση Όρμος Σταματά, νήσου Σερίφου Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (Πελάτης: ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.) Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Ιχθυογεννητικό Σταθμό στη θέση Παλιόβαρκα, Αμβρακικού Κόλπου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Πελάτης: ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.) Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για Πλωτή…

Διαχειριστικά Σχέδια

Αμμοληψίες στον ποταμό Αξιό Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου για τον καθορισμό θέσεων απόληψης φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού Αξιού στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Κεντρική Μακεδονία. (Πελάτης: ΚΥΒΟΣ ΕΠΕ, ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΑΠ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΑΘ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΘ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.). Collaborative Ecosystem Management COLECOMAN: COLaborative ECOsystem MANagement. Δράσεις Προετοιμασίας…

Έργα του Τομέα των Υδατοκαλλιεργειών

Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 1Photo 2Photo 3 Καθορισμός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στη Νήσο Οξειά Στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Οξειάς και των δυτικών ακτών του λόφου Κουτσιλάρη, στην Δυτική Ελλάδα. (Πελάτης: ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ Ι.Κ.Ε.). Καθορισμός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών…

Έργα στον τομέα της Αλιείας

Συσκευές Προστασίας Νεαρών Ψαριών ECONET είναι το ακρωνύμιο του έργου «Συσκευές Προστασίας Νεαρών Ψαριών». Το έργο ECO-NET είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) – Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, του Πανεπιστήμιου Κρήτης – Τμήμα Βιολογίας, της εταιρείας ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ και της εταιρείας ΝΑΥΣ, με στόχο την ανταπόκριση στη…

Καινοτόμες Λύσεις για την απόκριση σε Θαλάσσιες Προκλήσεις – Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Photo 1 Photo 2 Photo 1Photo 2 Συνεργασία στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος – Πλαισίου για την Έρευνα και Ανάπτυξη Η Κοινοπραξία FINISH αποφάσισε να συνεισφέρει χρηματοδοτικά στην υλοποίηση του έργου «Fish Direct Purchase & Traceability (FerTility)». Η πλατφόρμα “FerTility” παρέχει αξιόπιστες λύσεις στους παραγωγούς ιχθύων έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον η απομόνωση μεταξύ…

Καινοτόμες Λύσεις για την απόκριση σε Θαλάσσιες Προκλήσεις – Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τεχνολογικές Πλατφόρμες Πλατφόρμες ηλεκτρονικών πωλήσεων αλιευτικών προϊόντων Σχεδιασμός τεχνολογικών πάρκων Συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε. και πρωτοβουλίες για Γαλάζια Ανάπτυξη, Κυκλική Οικονομία, έρευνα και τεχνολογικές εφαρμογές στην αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό Διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας για την διάχυση της πληροφορίας και την οργάνωση συναντήσεων διαβούλευσης και δικτύωσης

Αλιεία

Εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την εφαρμογή έργων στον τομέα της αλιείας, στην δυναμική των αλιευτικών αποθεμάτων και σε άλλες πτυχές των θαλάσσιων οικοσυστημάτων Συσκευές προστασίας νεαρών ψαριών για την οικολογική αποκατάσταση μέσω της βιοχειραγώγησης Σχεδιασμός λειτουργικών διαδικασιών και ανάπτυξη σεναρίων για την διατύπωση στρατηγικών περιορισμού απορρίψεων στο πλαίσιο…