Συνεργασία στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος – Πλαισίου για την Έρευνα και Ανάπτυξη

Η Κοινοπραξία FINISH αποφάσισε να συνεισφέρει χρηματοδοτικά στην υλοποίηση του έργου «Fish Direct Purchase & Traceability (FerTility)».

Η πλατφόρμα “FerTility” παρέχει αξιόπιστες λύσεις στους παραγωγούς ιχθύων έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον η απομόνωση μεταξύ των καταναλωτών και η δυσκολία προσέγγισης μεταξύ τους. Ο καταναλωτής έχει τώρα τη δυνατότητα να επιλέγει ψάρια από μία συγκεκριμένη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας ή έναν προμηθευτή (ψαρά) της επιλογής του, ενώ θα υπάρχουν επιλογές για τη μορφή του ψαριού. Η φρεσκάδα και η ιχνηλασιμότητα θα διασφαλίζεται μέσω ειδικών αισθητήρων καταγραφής της θερμοκρασίας που θα τοποθετούνται στη συσκευασία των ψαριών και θα κοινοποιούν δεδομένα σχετικά με την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος στην πλατφόρμα “FerTility” (θα δίνεται η δυνατότητα πλήρους ιχνηλάτησης του προϊόντος από το σημείο πώλησης μέχρι το αρχικό σημείο από το οποίο προέρχεται).

(Πελάτης: Institut für angewandte Systemtechnik Bremen GmbH / Accelerator Finish, UPCOM Ltd)

Δυναμικό Δίκτυο Ακαδημιών και Ινστιτούτων Ναυτικής Εκπαίδευσης στη λεκάνη της Μεσογείου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στην Ecorys Nederland BV(σε κοινοπραξία με την MRAG Ltd και την s.pro GmbH) να διεξάγει την Μελέτη υποστήριξης ενός δυναμικού δικτύου Ακαδημιών και Ινστιτούτων Ναυτικής Εκπαίδευσης στη λεκάνη της Μεσογείου. Στόχος της μελέτης είναι να παράσχει στους φορείς χάραξης πολιτικής την αξιολόγηση της σκοπιμότητας, της προστιθέμενης αξίας και των διαθέσιμων επιλογών για την έναρξη ενός δικτύου μεταξύ οργανισμών που είναι αρμόδιοι για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε σχέση με τους θαλάσσιους και ναυτιλιακούς οικονομικούς τομείς που θα επωφεληθούν από αυτή τη συνεργασία, όσον αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γαλάζιας οικονομίας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας.
Η ΝΑΥΣ (με υπεργολαβία από την MRAG) παρείχε ολοκληρωμένη εικόνα των ιδρυμάτων και οργανισμών που είναι αρμόδιοι για την εκπαίδευση και την κατάρτιση που σχετίζονται με τα ναυτιλιακά και θαλάσσια επαγγέλματα στην Ανατολική Μεσόγειο (Κύπρος, Ελλάδα, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστίνη, Τουρκία). Η ΝΑΥΣ διοργάνωσε δύο focus group στη Λάρνακα και στην Αθήνα με συμμετέχοντες από χώρες της ΕΕ και από τρίτες χώρες.

(Πελάτης: EASME / EC DG Maritime Affairs and Fisheries / Ecorys, MRAG)