Διεθνές Συνέδριο ECHOPOLIS INTERNATIONAL 2018. “Στρατηγικές και λύσεις βασισμένες στη φύση και στον πολιτισμό για τις πόλεις και τις περιφέρειες: μια ιδέα που ήλθε πλέον ο χρόνος της!”

“Στρατηγικές και λύσεις βασισμένες στη φύση και στον πολιτισμό για τις πόλεις και τις περιφέρειες: μια ιδέα που ήλθε πλέον ο χρόνος της!”, Διεθνές Συνέδριο ECHOPOLIS INTERNATIONAL 2018, οργάνωση SDMed Observation-Planning-Ecoinnovation, 26-28 Νοεμβρίου 2018, Ίδρυμα Ευγενίδου & Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα. www.echopolis.eu.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο HIGH ENERGY MARICULTURE – EUROPE 2018

Η Ορθολογική και Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας. Νομοθετικό Πλαίσιο και Περιορισμοί επιλογής θέσεων στην Ελλάδα. Συνέδριο HIGH ENERGY MARICULTURE – EUROPE 2018, oργάνωση Mercator Media Ltd., 17 – 19 Οκτωβρίου 2018, Κέρκυρα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2018: Η Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια ως Βασικός Πυλώνας Ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας.

Η ορθολογική και ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2018, Ξενοδοχείο Domotel Kastri, 22-23 Ιουνίου 2018, Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικές Πτυχές της Παράκτιας θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας

Παράκτια θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια (MCA) – Εργαστήριο για Εθνικά Σημεία Εστίασης, σεμινάριο που διοργανώθηκε από το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο «Διευκόλυνση του διαλόγου πάνω στις περιφερειακές πολιτικές για την Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική / κλιματική αλλαγή – IMP / BE CC», 19-21 Ιουνίου 2018, Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

Καπανταγάκης Α., Divanach P., Κεντούρη Μ., Ντούνας Κ., Διαμαντίδης Ι., Αργυρού Ι., Τριανταφυλλίδης Γ., 2016. Συσκευές προστασίας νεαρών ψαριών (ECONET). Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 6-9 Οκτωβρίου 2016, Καβάλα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

Αργυρού Ι., Τριανταφυλλίδης Γ., Ιορδανίδου Κ., Τσίκληρας Α. Στρατηγικές για τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία (Πρόγραμμα DiscardLess). Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 6-9 Οκτωβρίου 2016, Καβάλα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της βέλτιστης μορφολογίας της τσιπούρας

Προσδιορισμός της βέλτιστης μορφολογίας της τσιπούρας, ανάπτυξη σύγχρονων μορφομετρικών εργαλείων και έλεγχος της γενετικής τους βάσης για την ενσωμάτωση του σχήματος σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης, Πανεπιστήμιο Πατρών (πρώην ΤΕ Δυτικής Ελλάδας), 11 Νοεμβρίου 2015, Μεσολόγγι, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα