Αμμοληψίες στον ποταμό Αξιό

Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου για τον καθορισμό θέσεων απόληψης φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού Αξιού στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Κεντρική Μακεδονία.
(Πελάτης: ΚΥΒΟΣ ΕΠΕ, ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΑΠ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΑΘ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΘ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.).

Collaborative Ecosystem Management

COLECOMAN: COLaborative ECOsystem MANagement. Δράσεις Προετοιμασίας Σχεδίων – Οδηγιών Διαχείρισης Αποβλήτων (Τεχνική υποστήριξη) στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA, Ελλάδα – Ιταλία 2000-2006.
(Πελάτης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας).

Collaborative Ecosystem Management

COLECOMAN: COLaborative ECOsystem MANagement. Προμήθεια εξοπλισμού για τη μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων της ποιότητας του νερού του ποταμού Καλαμά.
(Πελάτης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας).

Collaborative Ecosystem Management

COLECOMAN: COLaborative ECOsystem MANagement. Προμήθεια εξοπλισμού για τη μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων της ποιότητας του νερού του ποταμού Αχέροντα. Πιλοτική δράση για την προμήθεια και επανεισαγωγή των καραβίδων στον ποταμό Λούρο.

(Πελάτης: ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ).

Collaborative Ecosystem Management

COLECOMAN: COLaborative ECOsystem MANagement. Σχέδιο Διαχείρισης: εκτίμηση των επιπτώσεων των τεχνητών υφάλων στις εκβολές του Αχέροντα, στους ιχθυοπληθυσμούς. Διατύπωση οδηγιών για αγροτικές δραστηριότητες σε προστατευόμενα οικοσυστήματα συγκεκριμένα για τη χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων.

(Πελάτης: Φορέας Διαχείρισης Στενών Και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα Και Καλαμά).

Περιγραφή του υδάτινου οικοσυστήματος του ποταμού Αράχθου

Εκτίμηση και αξιολόγηση του υδάτινου οικοσυστήματος του ποταμού Αράχθου, για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία υδροηλεκτρικού φράγματος και τη δημιουργία φραγμαλίμνης στον Άγιο Νικόλαο, στον ποταμό Άραχθο, Νομού Άρτας.

(Πελάτης: Τοπιοτεχνική Ε.Π.Ε.).

Σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.

«Σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων). Εκπόνηση τμήματος που αφορά την αλιεία και την ιχθυοπανίδα της περιοχής.

Σύμπραξη μεταξύ Ιωάννας Αργυρού (ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.), ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε., ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Π.Ε., ENVECO S.A., Στέργιος Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Μουλάς, Ευάγγελος Μήτσιος.

Καθορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.).

Καθορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στο Βόρειο Ευβοϊκό και Μαλιακό Κόλπο.
(Πελάτης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας).

Διαχειριστικό Σχέδιο στην περιοχή της Πελασγίας, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης (Τεχνική Έκθεση και Οικονομοτεχνική Μελέτη) για την χωροθέτηση νέων Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) με σκοπό να ενταχθούν στην Π.Ο.Α.Υ. Βορείου και Νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου και Διαύλου Ωρεών.

(Πελάτης: ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΝΤΕ Α.Ε.)