Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ως επιστέγασμα όλων των εντατικών προσπαθειών που έγιναν από τη Διοίκηση, από τους Φορείς Διαχείρισης Π.Ο.Α.Υ. αλλά και από το γραφείο μας, τα τελευταία χρόνια, για τη θεσμοθέτηση των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. και της ΚΥΑ 17239/2002, εκδόθηκαν τα πρώτα τρία Προεδρικά Διατάγματα Π.Ο.Α.Υ. στη Χώρα μας, που αφορούν την δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας, ήτοι:

  • Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 218 Δ’/2021) «Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) για την εκτροφή ιχθύων και οστράκων στην περιοχή της Νήσου Κεφαλονιάς (κόλπος Αργοστολίου), Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου αυτού».
  • Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 219 Δ’/2021) «Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) για την καλλιέργεια θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση «Άμπελος», χερσονήσου Σιθωνίας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου αυτού».
  • Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 220 Δ’/2021) «Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) σε θαλάσσιες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιθάκης και Αιτωλοακαρνανίας και περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου αυτού».

Τα Διατάγματα αυτά εκδόθηκαν μετά την έγκριση και των τριών Μελετών που υπέβαλε η εταιρεία ΝΑΥΣ στις αντίστοιχες περιοχές.

Όπως είναι γνωστό, η θεσμοθέτηση περιοχών όπου πλέον η ιχθυοκαλλιέργεια θα ασκείται οργανωμένα, υπό τη διαχείριση του Φορέα Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ., με την ισχύ του Προεδρικού Διατάγματος, είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, που συμβάλει στην αναγνώριση της αξίας του κλάδου, στην προώθηση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του, με την ελπίδα να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που έχει υποστεί λόγω της κατάστασης που βιώνουμε με τον COVID 19 αλλά και τη στασιμότητα που είχε επικρατήσει λόγω της μακρόχρονης διαδικασίας για τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ.

Με το βήμα αυτό, κατοχυρώνεται χωροταξικά η λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης στους φορείς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που εντάσσονται σε ΠΑΥ Α και Β, σύμφωνα με το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ., οι οποίοι για χρόνια δεν είχαν τη δυνατότητα να προβούν σε αναπτυξιακούς σχεδιασμούς που αφορούσαν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους στάθηκαν αρωγοί στις προσπάθειές μας για την πολύτιμη συνδρομή τους στην επίλυση των επιμέρους ζητημάτων προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία θεσμοθέτησης των Π.Ο.Α.Υ., και ταυτόχρονα τους συγχαίρουμε για το αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος, που έχει καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη του υδατοκαλλιεργητικού κλάδου και γενικότερα της Χώρας.

Για την εταιρεία μας, που χρόνια δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση θεσμοθέτησης των Π.Ο.Α.Υ. στη Χώρα μας, αυτή η εξέλιξη υπήρξε διαχρονικά καίριος στόχος και αποτελεί ορόσημο για την πορεία μας.