Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Χερσαία Μονάδα Εκτροφής βατράχων, στη θέση Μανδράκι – Αχλαδερή, Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(Πελάτης: ΖΑΡΓΑΝΗΣ Α.Ε.)
Εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για Φωτοβολταϊκό Πάρκο στη θέση Καλαμιά, Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας
(Πελάτης: ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.)