Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Χερσαία Μονάδα Εκτροφής βατράχων, στη θέση Μανδράκι – Αχλαδερή, Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
(Πελάτης: ΖΑΡΓΑΝΗΣ Α.Ε.)
Εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για Φωτοβολταϊκό Πάρκο στη θέση Καλαμιά, Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
(Πελάτης: ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.)

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία  δυο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών και υποσταθμού ανύψωσης τάσης  στη θέση Δορμάνι, πλησίον Τ.Κ. Κουμαριάς, Δημοτικής Ενότητας Βέροιας, Δήμου Βέροιας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνολική έκταση 2.317.071,58 τ.μ. και με συνολική ισχύ 39,976 MW.

(Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.)

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση Ροδιά, πλησίον Τ.Κ. «Ροδιάς», Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνος, Δήμου Τυρνάβου, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνολική έκταση 329.704,71 τ.μ. και με συνολική ισχύ 19,965 MW.

(Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.)


Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία  έξι (6) φωτοβολταϊκών σταθμών στη θέση «Ξηρόλακκος» πλησίον Τ.Κ. «Βαφιοχωρίου», Δημοτικής Ενότητας Πολύκαστρου, Δήμου Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνολική έκταση 1.134.413,75 τ.μ. και με συνολική ισχύ 49,980 MW.

(Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.)

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία τεσσάρων (4) φωτοβολταϊκών σταθμών στις θέσεις ΡΑΧΙΑ 1 πλησίον Τ.Κ. «Ράχης» / ΡΑΧΙΑ 2, 3 & 4 πλησίον Τ.Κ. «Γεωργιανών», Δημοτικής Ενότητας Βέροιας, Δήμου Βέροιας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνολική έκταση 950.915,67 τ.μ. και με συνολική ισχύ 29,478 MW.

(Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.)