Οικολογικές Πτυχές της Παράκτιας θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας

Παράκτια θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια (MCA) – Εργαστήριο για Εθνικά Σημεία Εστίασης, σεμινάριο που διοργανώθηκε από το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο «Διευκόλυνση του διαλόγου πάνω στις περιφερειακές πολιτικές για την Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική / κλιματική αλλαγή – IMP / BE CC», 19-21 Ιουνίου 2018, Αθήνα, Ελλάδα.