Συνέδριο HIGH ENERGY MARICULTURE – EUROPE 2018

Η Ορθολογική και Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας. Νομοθετικό Πλαίσιο και Περιορισμοί επιλογής θέσεων στην Ελλάδα. Συνέδριο HIGH ENERGY MARICULTURE – EUROPE 2018, oργάνωση Mercator Media Ltd., 17 – 19 Οκτωβρίου 2018, Κέρκυρα, Ελλάδα.