Διεθνές Συνέδριο ECHOPOLIS INTERNATIONAL 2018. “Στρατηγικές και λύσεις βασισμένες στη φύση και στον πολιτισμό για τις πόλεις και τις περιφέρειες: μια ιδέα που ήλθε πλέον ο χρόνος της!”

“Στρατηγικές και λύσεις βασισμένες στη φύση και στον πολιτισμό για τις πόλεις και τις περιφέρειες: μια ιδέα που ήλθε πλέον ο χρόνος της!”, Διεθνές Συνέδριο ECHOPOLIS INTERNATIONAL 2018, οργάνωση SDMed Observation-Planning-Ecoinnovation, 26-28 Νοεμβρίου 2018, Ίδρυμα Ευγενίδου & Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα. www.echopolis.eu.