Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση «Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών»

Αργυρού I.N., Ιορδανίδου A.Π., Λύτη Σ.I. Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση «Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών» στο Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο και το Δίαυλο Ωρεών, αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Ευβοίας και Βοιωτίας. Συνέδριο και Έκθεση AQUACULTURE EUROPE 2011, European Aquaculture Society (EAS), 18-21 Οκτωβρίου 2011, Ρόδος, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα